Kontakt

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Mikowice

tuż przy Kłodzku ( Kotlina Kłodzka woj.dolnośląskie) ,

jednakże z uwagi na remont budynku siedziby fundacji korzystamy tymczasowo z adresu

hotelu Kłodzko.

Remont jest bardzo duży i kosztochłonny, pozyskiwane fundusze na ten cel nie tak duże,

więc chyba jeszcze trochę "pomieszkamy" pod adresem hotelu.

Nie przeszkadza to z całą pewnością w naszej działalności

- koncerty, plenery i warsztaty , a także akcje charytatywne

organizujemy zawsze w innych - przeznaczonych do tych celów - miejscach.

Najważniejsze jest "serce fundacji" i efekty  działań.

Strauss Gala Fundacja

Mikowice 3

57-300 Kłodzko

adres korespondencji

Boguszyn 79b

57-300 Kłodzko

Zadzwoń   lub   napisz

inf0@straussgala.com

    505 609 906

     727 507 333

     

     727 507 307

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!